SITPH
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie
Działalność kół Historia Głos Hutnika

SITPH

sitph-logoStowarzyszenie, które działa nonprofit. Zajmuje się współdziałaniem z przedsiębiorstwami, ośrodkami technicznymi i naukowymi dla wprowadzania postępowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jest organizatorem konferencji, sympozjów, odczytów, konkursów krajowych i międzynarodowych.

Wydawnictwa

Współpraca z zagranicą