Oddział skupia w swoim gronie 12 kół branżowych. W 2004r. zostało utworzone nowe Koło SITPH przy Uniwersytecie Warszawskim. Do najlepiej działających należą koła: Politechniki Częstochowskiej, Energetyków, Stalowników, Budownictwa i Transportu. Koło przy Politechnice Częstochowskiej - główne kierunki działania koła, to aktywna współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi oraz badawczymi i zakładami przemysłowymi. Jej zakres obejmuje organizację konferencji, sympozjów i seminariów, a także odczytów z dziedziny przeróbki plastycznej metali, metaloznawstwa i obróbki powierzchniowej, metalurgii oraz energetyki hutniczej. Koło jest współorganizatorem konferencji nt. "Obróbka powierzchniowa", która odbywa się cyklicznie co trzy lata, i na stałe już znalazła się w kalendarzu konferencji krajowych. Corocznie jest współorganizowana przez członków koła konferencja pt. "Produkcja i zarządzanie w hutnictwie". W ramach tych konferencji wydawane są materiały zawierające wygłoszone referaty. Członkowie koła biorą udział w pracach na rzecz rozwoju postępu technicznego i nowych wdrożeń, a także w szerzeniu kultury technicznej i podnoszeniu rangi inżyniera  w społeczeństwie. Przekazują też wiedzę i doświadczenie przyszłej kadrze technicznej kształconej w uczelni. Działania obejmują też sferę integrującą środowisko poprzez czynne włączanie się w obchody "Dnia Hutnika" w tym karczma piwna. Kołem tym kieruje prof. Jerzy Siwka.

energetykaKoło Energetyków - działa pod przewodnictwem Dariusza Żółtowskiego, który jest również skarbnikiem Zarządu Oddziału. 32 członków wywodzi się z pionu energetycznego huty oraz spółki "Elsen". Zarząd koła był inicjatorem powołania komisji kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych, która została powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nadzoruje szkolenia a także egzaminuje pracowników huty, spółek około hutniczych oraz innych przedsiębiorstw z zakresu eksploatacji i dozoru energetyki. Członkowie koła biorą czynny udział w konkursach branżowych oraz w międzynarodowym konkursie ochrony środowiska. Koło to organizuje również wycieczki techniczne połączone ze zwiedzaniem różnych ciekawych miejsc turystycznych. Wyjazdy te cieszą się dużym powodzeniem.

Koło Budownictwa i Transportu - pod kierownictwem kol. Henryka Kobylanki organizuje spotkania związane tematycznie programem modernizacji i eksploatacji transportu w Hucie Częstochowa, np. w ramach współpracy z Politechniką Krakowską prowadzone są prace związane z modernizacją lokomotywy spalinowej SM12. W ubiegłym roku odbyło się spotkanie Kadry Technicznej Wydziału Kolejowego, na którym minister Dyduch wręczył kierownictwu Wydziału Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej w Hucie Stali Częstochowa.

Drawing Drawing2

16536989_mlKoło Stalowników - którego pracą kieruje kol. Leszek Orman wraz z Markiem Sołeckim i Maciejem Ciukiem. Członkami Koła są pracownicy Stalowni oraz Spółki "Stalserwis". Koło to prowadzi systematycznie współpracę z kadrą techniczną Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. W okresie jesiennym organizowane są wspólne spotkania w tym rozgrywki piłki nożnej, pikniki na łonie natury itp.