Podsumowanie VI edycji międzynarodowego konkursu EKO 2005